Een kind, jongere, volwassene is meer dan 'zijn probleem'. Vandaar kiest "Op Wieltjes" voor een totale benadering zodat we een brede kijk krijgen en onze behandelingen optimaal kunnen afstemmen op het kind, de jongere of volwassene en zijn omgeving.

Onze Therapieën

 • Leermoeilijkheden: lezen, spellen, rekenen
 • Myofunctionele stoornissen
 • Articulatiemoeilijkheden
 • Stemproblemen
 • ...
 • Schrijfmotoriek
 • Grove en fijne motoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Relaxatie
 • ...
 • therapie bij sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren
 • Begeleiding bij moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
 • procesgerichte diagnostiek
 • ...

Geïntegreerde therapie - project van Veerle Van Rompaey

Gedurende twintig jaar heb ik een eigen praktijk waarin ik kinderen, jongeren en volwassenen zie met diverse problemen. De laatste jaren merk ik dat het aantal kinderen met leermoeilijkheden talrijker is geworden. Het aantal kinderen dat buiten school extra hulp nodig heeft om in het traditionele onderwijs te kunnen volgen, is enorm.

Ons team

Wij zijn nog op zoek naar een kinesist(e)! Vervolledig jij ons team?

“ Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. ”